Historia


Historyczny wykład

Wydział Matematyki Stosowanej powstał z Wydziału Matematyczno-Fizycznego.

Wydział Matematyczno–Fizyczny został powołany 15.06.1969 roku Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Wydział powstał z połączenia istniejących na różnych wydziałach katedr: fizyki, matematyki i geometrii wykreślnej. W tamtym okresie był to jedyny tego typu wydział w polskich uczelniach technicznych.

Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna skupiała się w następujących katedrach:
Katedrze Fizyki Technicznej, kierowanej przez doc. Franciszka Kuczerę,
Katedrze Matematyki Stosowanej, kierowanej przez prof. Mirosława Mochnackiego,
Katedrze Geometrii Wykreślnej, kierowanej przez prof. Mariana Paleja.
Organizatorem i pierwszym Dziekanem Wydziału był prof. Aleksander Opilski, a Prodziekanem doc. Jerzy Leś.

W wyniku zmian organizacyjnych w roku akademickim 1971/1972 zostaje wprowadzona nowa struktura Wydziału. Na Wydziale powołano: Instytut Fizyki, którego Dyrektorem został prof. Aleksander Opilski i Instytut Matematyki z Dyrektorem prof. Czesławem Klucznym.

W roku 1974 na Wydziale zostaje powołany Instytut Mechaniki Teoretycznej. Dyrektorem zostaje prof. Bogdan Skalmierski, a w 1981 Instytut Geometrii Wykreślnej – Dyrektorem zostaje prof. Marian Palej.

Prawa doktoryzowania z zakresu matematyki Wydział uzyskał w 1978 roku, a z fizyki technicznej w 1991. Aktualnie Wydział Matematyczno–Fizyczny posiada prawa doktoryzowania w zakresie fizyki technicznej.

Instytut Mechaniki Teoretycznej w 1992 roku zostaje przeniesiony na Wydział Budownictwa, zaś w 1995 roku były Instytut Geometrii Wykreślnej przekształcony zostaje w samodzielny Ośrodek Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej.

Aktualnie działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna skupiona jest w Instytucie Fizyki, tworzonym przez pięć zakładów i Instytucie Matematyki, w skład którego wchodzi osiem zakładów.

Rozwój Wydziału Matematyczno – Fizycznego był możliwy dzięki szczególnemu poświęceniu nieżyjących już: doc. Stanisławy Boguckiej-Kamińskiej, prof. Szczepana Borkowskiego, prof. Zygmunta Kleszczewskiego, prof. Czesława Klucznego, prof. Mieczysława Kucharzewskiego, doc Franciszka Kuczery, prof. Włodzimierza Mościckiego, prof. Mariana Paleja, prof. Mieczysława Pazdura, doc. Kazimierza Szałajki, prof. Antoniego Wakulicza, prof. Zygmunta Zahorskiego.

W roku akademickim 1969/70 pracownicy Wydziału prowadzili jedynie zajęcia dydaktyczne dla studentów innych Wydziałów Politechniki Śląskiej. W następnym roku akademickim kształceni są już studenci na kierunkach: Fizyka Techniczna i Matematyka Stosowana.

W roku 1974 powołany został nowy kierunek Podstawowe Problemy Techniki o specjalnościach: fizyka techniczna, matematyka stosowana i mechanika stosowana.

Aktualnie kształcenie studentów odbywa się na dwóch kierunkach:
Matematyka,
Informatyka.

Studia prowadzone są w systemie: dziennym i zaocznym. Ponadto Wydział prowadzi studia podyplomowe.

Wydział dysponuje laboratoriami dydaktycznymi, w tym nowoczesnymi laboratoriami specjalistycznymi i pracowniami komputerowymi.

Warto wspomnieć o działalności popularyzatorskiej prowadzonej przez pracowników Wydziału z dziedziny matematyki. Taka działalność jest organizowana, przez oddziały Polskiego Towarzystwa Matematycznego wspólnie z Instytutem Matematyki. Polega ona na organizowaniu prelekcji, odczytów oraz cyklicznych wykładów dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i nauczycieli.

W roku 2011 Wydział Matematyczno-Fizyczny zmienił nazwę na Wydział Matematyki Stosowanej.