Skład osobowy Rady Wydziału

Dziekan

dr hab. inż. Waldemar HOŁUBOWSKI, prof. P¦

Prodziekani

dr hab. inż. Edyta HETMANIOK, prof. P¦
dr hab. inż. Damian SŁOTA, prof. P¦


Profesorowie i doktorzy habilitowani

prof. dr hab. Mykola BRATIICHUK
prof. dr hab. Aleksander IWANOW
dr hab. inż. Wojciech KEMPA, prof. P¦
dr hab. Iwona NOWAK, prof. P¦
dr hab. inż. Bożena PIˇTEK, prof. P¦
dr hab. Beata SIKORA, prof. P¦
dr hab. inż. Roman WITUŁA, prof. P¦
dr hab. inż. ADAM WORYNA, prof. P¦
dr hab. inż. Marcin WO¬NIAK, prof. P¦Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr inż. Beata BAJORSKA-HARAPIŃSKA
dr inż. Agnieszka BIER
dr inż. Piotr GAWRON
dr inż. Konrad KACZMAREK


Przedstawiciele pozostałych pracowników Wydziału

lic. Marianna KONKOL


Przedstawiciele Studentów

Katarzyna PTASZYŃSKA
Patrycja STA¦KO
Anna TOKARSKA
Alicja WINNICKA