Skład osobowy Rady Wydziału

Dziekan

dr hab. inż. Waldemar HOŁUBOWSKI, prof. Pol.Śl.

Prodziekani

dr hab. inż. Edyta HETMANIOK
dr hab. inż. Damian SŁOTA, prof. Pol.Śl.


Profesorowie i doktorzy habilitowani

prof. dr hab. Marek BEREZOWSKI
prof. dr hab. Mykola BRATIICHUK
prof. dr hab. Aleksander IWANOW
dr hab. inż. Elżbieta KASPERSKA
dr hab. inż. Wojciech KEMPA, prof. Pol.Śl.
prof. dr hab. Viktor KULYK
dr hab. Beata SIKORA
dr hab. inż. Roman WITUŁA, prof. Pol.Śl.


Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr inż. Beata BAJORSKA-HARAPIŃSKA
dr inż. Agnieszka BIER
dr inż. Piotr GAWRON
dr inż. Konrad KACZMAREK


Przedstawiciele pozostałych pracowników Wydziału

lic. Marianna KONKOL


Przedstawiciele Studentów

Paulina LEWANDOWSKA
Helena NIEMCZYNOWSKA
Anna ŚNIEG
Patrycja WALA


Przedstawiciele Związków Zawodowych - uczestniczący z głosem doradczym

dr inż. Henryk GLIŃSKI - ZNP