Informacje ogólne

Organizacja roku akademickiego, stypendia, regulamin, ustawa.
  • Plan zajęć dydaktycznych oraz godziny konsultacji znajdują się na stronie: plan.polsl.pl

  • Uczelniana Platforma Zdalnej Edukacji na której zamieszczane są materiały dydaktyczne dla studentów.

  • Organizacja roku akademickiego 2018/2019

  • Organizacja roku akademickiego 2017/2018

  • Regulamin studiów (tekst jednolity)

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) (uwzględnia późniejsze zmiany Ustawy)

  • Dział Spraw Studenckich i Kształcenia

  • Informacje o stypendiach, formularze wniosków