Informacje ogólne

Organizacja roku akademickiego, regulamin, ustawa.
  • Plan zajęć dydaktycznych oraz godziny konsultacji znajdują się na stronie: plan.polsl.pl

  • Uczelniana Platforma Zdalnej Edukacji na której zamieszczane są materiały dydaktyczne dla studentów.

  • Organizacja roku akademickiego 2019/2020

  • Rok akademicki 2019/2020

  • Regulamin studiów

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) (uwzględnia późniejsze zmiany Ustawy)

  • Centrum Obsługi Studiów