Prodziekan ds. Studenckich

Prodziekan ds. Studenckich dr hab. inż. Edyta Hetmaniok przyjmuje studentów w Dziekanacie Wydziału Matematyki Stosowanej (s. 307A) w następujących terminach:

W dniach 19.06.2017 - 9.07.2017:
poniedziałki i środy: 14.00-15.00 (przy czym 21.06 i 26.06 dyżur zakończy się o godz. 14.45).

W dniach 11 - 22.09.2017:
poniedziałki: 14.00-15.00;
środy: 13.00-14.00.

UWAGA! W związku z wyjazdem na konferencję w dniach 24-30 września Pani Prodziekan nie będzie dostępna dla studentów na Wydziale. W pilnych sprawach proszę kontaktować się e-mailowo: edyta.hetmaniok@polsl.pl