Prodziekan ds. Studenckich

Prodziekan ds. Studenckich dr hab. inż. Edyta Hetmaniok przyjmuje studentów w Dziekanacie Wydziału Matematyki Stosowanej (s. 307A) w następujących terminach:

w dniach: 21.06-15.07 oraz 10.09-30.09,
w poniedziałki i czwartki w godzinach: 12.00-13.00

W pilnych sprawach uprzejmie proszę o kontakt e-mailowy: edyta.hetmaniok@polsl.pl