Prodziekan ds. Studenckich

Prodziekan ds. Studenckich dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, prof. PŚ w przyjmuje studentów w Dziekanacie Wydziału Matematyki Stosowanej (s. 307A) w następujących terminach:

w okresie 25.06 - 11.07 oraz 10.09 - 30.09:
wtorki i czwartki w godzinach 1400 - 1500.


W pilnych sprawach uprzejmie proszę o kontakt e-mailowy: Edyta.Hetmaniok@polsl.pl