Prodziekan ds. Studenckich

Prodziekan ds. Studenckich dr hab. inż. Edyta Hetmaniok przyjmuje studentów w Dziekanacie Wydziału Matematyki Stosowanej (s. 307A) w następujących terminach:

wtorki: 10.00 - 11.00;
czwartki: 14.00 - 15.00.

W pilnych sprawach uprzejmie proszę o kontakt e-mailowy: edyta.hetmaniok@polsl.pl