Prodziekan ds. Studenckich

Prodziekan ds. Studenckich dr hab. inż. Edyta Hetmaniok przyjmuje studentów w Dziekanacie Wydziału Matematyki Stosowanej (s. 307A) w następujących terminach:

poniedziałki   13:00 - 14:00
środy            14:00 - 15:00