Pełnomocnicy Dziekana w kadencji 2016-2020

dr inż. Elwira MATEJA-LOSA Kontroli Zarządczej
dr Beata SIKORA Zarządzania Projektami
Teresa GRABOWSKA Planowania i Kontrolingu
dr Iwona NOWAK Współpracy z Zagranicą
Kształcenia Międzynarodowego
dr inż. Andrzej KASPERSKI Monitorowania Karier Absolwentów
dr inż. Konrad KACZMAREK Promocji Wydziału
dr inż. Jacek URYGA BHP
Gospodarki substancjami i Odpadami Niebezpiecznymi
dr inż. Henryk GLIŃSKI Administrator Platformy Zdalnej Edukacji na Wydziale Matematyki Stosowanej
Ochrony i Komercjalizacji Własności Intelektualnej
dr Janina MACURA Studentów Niepełnosprawnych
dr inż. Janusz SŁUPIK Bazy Ekspertów i Aparatury
dr inż. Agnieszka BIER Ankietyzacji
dr inż. Piotr GAWRON Informatycznej Obsługi Zajęć Dydaktycznych
dr inż. Jan POCHCIAŁ Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
dr inż. Marcin WOŹNIAK Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji
dr inż. Adrian KAPCZYŃSKI Zdalnej Edukacji
Współpracy z Przemysłem
dr inż. Adam ZIELONKA Koordynator Wydziałowy ds. PBL (wdrożenia nauczania w oparciu o projekty i problemy)