Kierunek Matematyka (st I): Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2017/18)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla I stopnia (kierunek Matematyka) w roku akademickim 2017/18PRZEDMIOTY OGRANICZONEGO WYBORU

Wykład monograficzny I w języku angielskim (semestr IV )
  • Selected topics of discrete mathematics - dr inż. Beata Bajorska
  • Tensor calculus - dr hab. Edward Kwaśniewicz, prof. Pol. Śl.

    Wykład monograficzny II w języku angielskim (semestr IV )
  • Selected procedures of mathematical programming - dr hab. inż. Edyta Hetmaniok
  • Modeling and simulation of complex systems - dr hab. inż. Elżbieta Kasperska


    Minimalna liczebność grupy 20 osób.