Kierunek Informatyka: Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2018/19)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla I stopnia (kierunek Informatyka) w roku akademickim 2018/19PRZEDMIOTY OGRANICZONEGO WYBORU

Wykład monograficzny I w języku angielskim (semestr V)
 • Foundations and applications of the optimization methods – dr hab. inż. Edyta Hetmaniok
 • Principles and applications of mathematical modeling - prof. dr hab. Wladymir Mitiuszew

  Wykład monograficzny II w języku angielskim (semestr VI )
 • Introduction to performance evaluation of internet and computer systems – prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski
 • Introduction to queueing theory - dr hab. inż. Wojciech Kempa, prof. Pol. Śl.

  Wykład monograficzny III (semestr VI )
 • Teoria systemów liniowych - prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka
 • Badania operacyjne - dr hab. inż. Edyta Hetmaniok

  Minimalna liczebność grupy 20 osób.


  PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU

  Przedmiot obieralny I  (semestr V)
 • Elementy teorii fraktali i chaosu – prof. dr hab. inż. Marek Berezowski
 • Technologie .NET – dr inż. Marcin Woźniak, mgr Dawid Połap
 • Matematyka w Mathematica - dr inż. Mariusz Pleszczyński
 • Webowe generatory zadań z matematyki – dr inż. Marek Żabka
 • Webowe gry logiczne – dr inż. Marek Żabka

  Przedmiot obieralny II (semestr V)
 • Teoria gier – dr inż. Piotr Słanina
 • Heurystyczne metody optymalizacyjne – dr Iwona Nowak
 • Rachunek operatorowy – dr hab. Beata Sikora
 • Analiza numeryczna – dr hab. inż. Damian Słota, prof. Pol. Śl.

  Do wyboru w ramach każdego przedmiotu obieralnego jeden lub dwa przedmioty. Minimalna liczebność grupy 20 osób.


  Przedmiot obieralny III (semestr VI )
 • Algorytmy tomografii komputerowej – dr inż. Mariusz Pleszczyński
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych – dr inż. Jarosław Karcewicz
 • Zarządzanie środowiskami serwerowym i aplikacji sieciowych dla programistów – dr inż. Jarosław Karcewicz
 • Fotografia cyfrowa – dr inż. Piotr Gawron

  Przedmiot obieralny IV (semestr VI )
 • Analiza i wizualizacja danych – dr inż. Marcin Lawnik
 • Zarządzanie projektami informatycznymi – dr inż. Adrian Kapczyński
 • Audytowanie aplikacji i systemów informatycznych – dr inż. Adrian Kapczyński
 • Podstawy budowy gier w C# i UNITY – dr inż. Marcin Woźniak, mgr Dawid Połap

  Do wyboru w ramach każdego przedmiotu obieralnego jeden lub dwa przedmioty. Minimalna liczebność grupy 20 osób.


  Przedmiot obieralny III (semestr VII )
 • Badania operacyjne – dr hab. inż. Edyta Hetmaniok
 • Latex dla informatyków – dr inż. Piotr Gawron
 • Podstawy budowy gier w C# i UNITY – dr inż. Marcin Woźniak, mgr Dawid Połap
 • Teoria szachów – dr inż. Piotr Słanina

  Przedmiot obieralny IV (semestr VII )
 • Algorytmy tomografii komputerowej – dr inż. Mariusz Pleszczyński
 • Matematyka w Mathematica – dr inż. Mariusz Pleszczyński
 • Analiza i wizualizacja danych – dr inż. Marcin Lawnik
 • Heurystyczne metody optymalizacyjne – dr Iwona Nowak
 • Cloud computing - dr inż. Adrian Kapczyński

  Do wyboru w ramach każdego przedmiotu obieralnego jeden lub dwa przedmioty. Minimalna liczebność grupy 15 osób.