Kierunek Matematyka (st I): Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2018/19)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla I stopnia (kierunek Matematyka) w roku akademickim 2018/19PRZEDMIOTY OGRANICZONEGO WYBORU

Wykład monograficzny I w języku angielskim (semestr IV )
 • Foundations and applications of the optimization methods - dr hab. inż. Edyta Hetmaniok
 • Vectors, Tensors and Fields - dr hab. Edward Kwaśniewicz

  Wykład monograficzny II w języku angielskim (semestr IV )
 • Inverse problems - dr Iwona Nowak
 • Introduction to modules and category theory – dr Paweł Gładki

  Wykład monograficzny III (semestr VI )
 • Elementy teorii fraktali – prof. dr hab. inż. Marek Berezowski
 • Teoria sterowania - prof. dr hab. Viktor Kulyk

  Minimalna liczebność grupy 20 osób.


  PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU

  Przedmiot obieralny I  (semestr V )
 • Modelowanie matematyczne – prof. dr hab. inż. Marek Berezowski
 • Wybrane zagadnienia rachunku wariacyjnego – dr inż. Jan Pochciał
 • Wybrane zagadnienia analizy – dr inż. Bożena Piątek
 • Kombinatoryka – dr inż. Witold Tomaszewski
 • Równania i nierówności funkcyjne – dr inż. Marcin Adam
 • Latex dla matematyków – dr inż. Piotr Gawron

  Do wyboru w ramach każdego przedmiotu obieralnego jeden lub dwa przedmioty. Minimalna liczebność grupy 20 osób.


  Przedmiot obieralny II (semestr VI )
 • Heurystyczne metody optymalizacyjne – dr Iwona Nowak
 • Analiza numeryczna – dr hab. inż. Damian Słota, prof. Pol. Śl.
 • Badania operacyjne – dr hab. inż. Edyta Hetmaniok
 • Teoria katastrof – dr Barbara Biły

  Przedmiot obieralny III (semestr VI )
 • Teoria szachów – dr inż. Piotr Słanina
 • Analiza i wizualizacja danych – dr inż. Marcin Lawnik
 • Webowe generatory zadań z matematyki – dr inż. Marek Żabka
 • Tworzenie stron Internetowych – dr inż. Marek Żabka
 • Aplikacje graficzne i obliczeniowe w języku Java – dr inż. Zdzisław Sroczyński
 • Fotografia cyfrowa – dr inż. Piotr Gawron

  Do wyboru w ramach każdego przedmiotu obieralnego jeden lub dwa przedmioty. Minimalna liczebność grupy 20 osób.