Pomoc materialna

Wnioski o  przyznanie pomocy materialnej przyjmowane są do 5 dnia każdego miesiąca w Dziekanacie, natomiast wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyjmowane są w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych również do 5 dnia miesiąca.
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych mieści się w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” ul. Pszczyńska.

Informacje o stypendiach i formularze wniosków na stronie Działu Spraw Studenckich i KształceniaPobierz pliki

Szczegółowe zasady przyznawania Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (387.80 kB)