Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych

Janina Macura

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych

na okres od 1.09.2016 do 31.08.2020

Dyżur: poniedziałek 1300 - 1400, p. 413

Kontakt mailowy: Janina.Macura@polsl.pl