Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Matematyczno-Fizycznego i Wydziału Matematyki Stosowanej

Karta Absolwenta Politechniki Śląskiej

Zjazd Absolwentów Wydziału Matematyki Stosowanej - 2014

Zjazd absolwentów Wydziału Matematyki Stosowanej odbył się 20 września 2014 roku.

Poprzedni Zjazd Absolwentów Wydziału Matematyczno-Fizycznego

W dniu 26 września 2009 odbył się Zjazd Absolwentów Wydziału Matematyczno-Fizycznego.