Informacje ogólne

Organizacja roku akademickiego, stypendia, regulamin, ustawa.

Wzory podań

Praca dyplomowa

Informacje o zasadach dyplomowania, egzaminie dyplomowym oraz materiały do pisania pracy dyplomowej

Prodziekan ds. Studenckich

Terminy przyjmowania studentów przez Panią Prodziekan ds. Studenckich

Mapa rozmieszczenia sal

Mapa rozmieszczenia sal, w których odbywają się zajęcia

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych

Courses in English

Przedmioty prowadzone w języku angielskim

Kierunek Matematyka (st I): Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2017/18)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla I stopnia (kierunek Matematyka) w roku akademickim 2017/18