Informacje ogólne

Organizacja roku akademickiego, stypendia, regulamin, ustawa.

Wzory podań

Praca dyplomowa

Informacje o zasadach dyplomowania, egzaminie dyplomowym oraz materiały do pisania pracy dyplomowej

Prodziekan ds. Studenckich

Terminy przyjmowania studentów przez Panią Prodziekan ds. Studenckich

Mapa rozmieszczenia sal

Mapa rozmieszczenia sal, w których odbywają się zajęcia

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych

Przedmioty prowadzone w języku angielskim

Courses in English

Wybory tematów prac dyplomowych, projektów inżynierskich, wykładów monograficznych i przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2017/18

Kierunek Matematyka (st I): Tematyka prac dyplomowych licencjackich (2017-2018)

Lista proponowanej tematyki prac dyplomowych liencjackich dla kierunku Matematyka w roku akademickim 2017/18

Kierunek Informatyka: Tematyka projektów inżynierskich (2017/18)

Lista proponowanej tematyki projektów inżynierskich dla studentów kierunku Informatyka w roku akademickim 2017/18.

Kierunek Matematyka (st II): Tematyka prac dyplomowych magisterskich (2017/18)

Lista proponowanej tematyki prac dyplomowych magisterskich dla kierunku Matematyka w roku akademickim 2017/18

Kierunek Matematyka (st II): Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2017/18)

Proponowane przedmioty obieralne i monograficzne dla II stopnia (kierunek Matematyka) w roku akademickim 2017/2018

Kierunek Matematyka (st I): Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2017/18)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla I stopnia (kierunek Matematyka) w roku akademickim 2017/18

Kierunek Informatyka: Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2017/18)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla I stopnia (kierunek Informatyka) w roku akademickim 2017/18