Informacje ogólne

Organizacja roku akademickiego, stypendia, regulamin, ustawa.

Wzory podań

Praca dyplomowa

Informacje o zasadach dyplomowania, egzaminie dyplomowym oraz materiały do pisania pracy dyplomowej

Prodziekan ds. Studenckich

Terminy przyjmowania studentów przez Panią Prodziekan ds. Studenckich

Mapa rozmieszczenia sal

Mapa rozmieszczenia sal, w których odbywają się zajęcia

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych

Courses in English

Przedmioty prowadzone w języku angielskim

Kierunek Matematyka (st II): Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2018/19)

Proponowane przedmioty obieralne i monograficzne dla II stopnia (kierunek Matematyka) w roku akademickim 2018/2019

Kierunek Matematyka (st I): Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2018/19)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla I stopnia (kierunek Matematyka) w roku akademickim 2018/19

Kierunek Informatyka: Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2018/19)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla I stopnia (kierunek Informatyka) w roku akademickim 2018/19

Wybory wykładów monograficznych i przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2018/19