Program konferencji

Obrady będą się odbywać w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej ul. Konarskiego 18 B, Gliwice

Czwartek, 14 czerwca 2012
Przyjazd uczestników, zakwaterowanie.

Piątek, 15 czerwca 2012
  9.00 - 10.00    Rejestracja uczestników Konferencji
10.00 - 10.15    Otwarcie Konferencji przez Prorektora Politechniki Śląskiej ds. dydaktyki dr. hab. Stanisława Kochowskiego, prof. Pol. Śl.
10.15 - 10.45    Wystąpienie Prodziekana Wydziału Matematyki Stosowanej dr. hab. inż. Waldemara Hołubowskiego
10.45 - 11.15    Przerwa na kawę
11.15 - 12.00    Wystąpienie prof. dr. hab. Leszka Pacholskiego "Informacja o organizacji Informatics Europe".
12.00 - 12.45    Wystąpienie dr Moniki Czajkowskiej i dr Kazimiery Dyrdy "Studia zamawiane na kierunku matematyka w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach"
12.45 - 13.15    Przerwa na kawę
13.15 - 14.00    Dyskusja na temat "Pozycja matematyki stosowanej w Polsce - drogi kariery" - wprowadzenie do dyskusji dr hab. inż. Damian Słota
14.00 - 15.00    Obiad
15.00 - 16.30    Wycieczka do zabytkowej Radiostacji Gliwickiej (mapa), powrót do hoteli
16.30 - 18.00    Przerwa na odpoczynek
18.00               Odjazd autokaru spod hoteli na ul. Zwycięstwa
18.30 - 22.30    Uroczysta kolacja w Oberży pod Świętym Jerzym pod zamkiem w Chudowie (mapa)

Sobota, 16 czerwca
  9.30 - 10.15    Wystąpienie prof. dr. hab. Stefana Jackowskiego "Jak PTM służy rozwojowi nauk matematycznych w Polsce"
10.15 - 10.45    Przerwa na kawę
10.45 - 12.30    Dyskusja na temat "Krajowe ramy kwalifikacji - programy kształcenia na kierunku matematyka i informatyka" - wprowadzenie do dyskusji dr Piotr Gawron
11.45 - 12.00    Przerwa na kawę
12.30 - 13.00    Podsumowanie konferencji
13.00               Obiad