Uczestnicy

 • Leszek Pacholski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)
 • Kazimiera Dyrda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • Monika Czajkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • Zbigniew Suraj (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Józef Drewniak (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Mirosława Zima (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Anna Szpila (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki)
 • Ludwik Byszewski Politechnika Krakowska)
 • Tadeusz Kuczumow (Uniwersytet UMSC w Lublinie)
 • Przemysław Stpiczyński (Uniwersytet UMSC w Lublinie)
 • Ewa Grabska (Uniwersytet Jagielloński)
 • Wiesław Szwast (Uniwersytet Opolski)
 • Jacek Nikiel (Uniwersytet Opolski)
 • Andrzej Cegielski (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Robert Dylewski (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Marian Nowak (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Longin Rybiński (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Antoni Augustynowicz (Uniwersytet Gdański)
 • Piotr Krasoń (Uniwersytet Szczeciński)
 • Andrzej D±browski (Uniwersytet Szczeciński)
 • Stefan Jackowski (Uniwersytet Warszawski)
 • Marian Turzański (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Sławomir Rybicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Halina Tańska (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski)
 • Jan Jakóbowski (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski)
 • Michał Baczyński (Uniwersytet ¦l±ski)
 • Alfred Czogała (Uniwersytet ¦l±ski)
 • Janusz Morawiec (Uniwersytet ¦l±ski)
 • Marian Podhorodyński (Uniwersytet ¦l±ski)
 • Tomasz Połacik (Uniwersytet ¦l±ski)
 • Stanisław Kochowski (Politechnika ¦l±ska)
 • Waldemar Hołubowski (Politechnika ¦l±ska)
 • Piotr Gawron (Politechnika ¦l±ska)
 • Damian Słota (Politechnika ¦l±ska)
 • Janusz Jabłonowski (Uniwersytet Warszawski)