Druki i formularze

  Studia:
 • Karta przedmiotu - stary wzór [.doc]
 • Karta przedmiotu - nowy wzór (dla przedmiotów prowadzonych w cyklu kształcenia rozpoczynającym się od roku 2019/20) [.docx]
 • Karta grupowa [.xlsx] [.pdf]
 • Karta grupowa (dwustronna) [.xlsx] [.pdf]
 • Karta grupowa - protokół ocen cząstkowych/końcowych [.xls] [.pdf]
 • Formularz zastępstwa [.doc]
 • Formularz odrabiania zajęć [.doc]
 • Karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej [.doc] [.pdf]
 • Karta zgłoszenia tematu badań własnych [.doc] [.pdf]
 • Sprawozdanie z działalności naukowej [.doc]
 • Protokół Hospitacji [.doc] [.pdf]
 • Karta hospitacji doktoranta [.docx]

  Wyjazdy, delegacje, dofinansowania:
 • Wniosek o udział w konferencji krajowej [.doc] [.pdf]
 • Kalkulacja delegacji [.xls]
 • Rozliczenie kalkulacji delegacji [.xlsx]
 • Zapytanie o rezerwacje (bilety lotnicze) [.doc]
 • Wniosek o wyjazd za granicę z dnia 24.09.2013 [.doc] [.pdf]
 • Wniosek o skierowanie za granicę z dnia 24.09.2013 [.doc] [.pdf]
 • Skierowanie za granicę z dnia 24.09.2013 [.doc] [.pdf]
 • Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego [.pdf]
 • Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego dziecka [.pdf]

  Publikacje:
 • Parametryzacja - karta jednostki [.pdf]
 • Ewidencja prac objętych prawami autorskimi [.doc] [.pdf]
 • Publikacje w czasopismach naukowych - punktacja według wykazów MNiSW
 • Wykaz czasopism z 31 lipca 2019 r. (artykuły z lat 2019-2020) [.pdf]
 • Wykaz czasopism z 25 stycznia 2017 r. - wykaz A (artykuły z lat 2017-2018) [.pdf]
 • Wykaz czasopism z 25 stycznia 2017 r. - wykaz B (artykuły z lat 2017-2018) [.pdf]
 • Wykaz czasopism z 25 stycznia 2017 r. - wykaz C (artykuły z lat 2017-2018) [.pdf]
 • Wykaz czasopism z 17 września 2012 r. - wykaz A [.pdf]
 • Wykaz czasopism z 17 września 2012 r. - wykaz B [.pdf]
 • Wykaz czasopism z 17 września 2012 r. - wykaz C [.pdf]
 • Ujednolicony wykaz punktacji za czasopisma 2007 - 2010 [.pdf]
 • Nowa punktacja czasopism 2010 [.zip]
 • Wykaz czasopism wraz z ilością punktów za umieszczoną w nich publikację naukową (z 5 maja 2009 r.) [.pdf]
 • Wykaz czasopism wraz z ilością punktów za umieszczoną w nich publikację naukową (z 19 listopada 2007 r.) [.pdf]

  Ustawy, zarządzenia, uchwały:
 • Zarządzenie nr 35/10/11 z dnia 21 lutego 2011 roku [.pdf]
 • Ustawa o stopniach i tytule [.pdf]
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym [.pdf]
 • Ustawy o reformie nauki [.pdf]
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji (RMS2)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 503 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 20 23
E-mail: RMS2@polsl.pl