Zapraszamy na nową stronę Wydziału: www.polsl.pl/rms/
Informacje znajdujące się na obecnej stronie mogą być nieaktualne.

Dział IT

Dział IT zawiera linki do stron oraz poradniki dla studentów, w których opisane są różne problemy i zagadnienia związane z infrastrukturą techniczno-informatyczną Wydziału Matematyki Stosowanej oraz Politechniki Śląskiej.

Informatycy na Wydziale:

mgr inż. Ewelina Domalik (prowadzenie stron internetowych, Microsoft Azure, kontakt z Centrum Informatycznym)
Pokój 526, email: Ewelina.Domalik@polsl.pl, telefon: 32 237 28 37 (pon-pt 7:00-15:00)

inż. Karol Profus (obsługa kont użytkowników, sieć internetowa, serwery)
Pokój 502, email: Karol.Profus@polsl.pl, telefon: 32 237 10 61

Mirosław Witkowski (sprzęt, multimedia)
Pokój 526, email: Miroslaw.Witkowski@polsl.pl, telefon: 32 237 28 37

Mateusz Wójcikowski (sprzęt)
Pokój 525, email: Mateusz.Wojcikowski@polsl.pl, telefon: 32 237 13 43 (pon-pt 7:00-15:00)