Kierunek Matematyka (st I): Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2019/20)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla I stopnia (kierunek Matematyka) w roku akademickim 2019/20PRZEDMIOTY OGRANICZONEGO WYBORU

Wykład monograficzny I w języku angielskim (semestr IV )
 • Representative topics of the optimization theory with practical realization - dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, prof. PŚ
 • Finite permutation groups - dr inż. Witold Tomaszewski

  Wykład monograficzny II w języku angielskim (semestr IV )
 • Data analysis and visualisation in Matlab - prof. Robertas Damasevicius
 • Introduction to modules and category theory - dr Paweł Gładki

  Wykład monograficzny III (semestr VI )
 • Badania operacyjne - dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, prof. PŚ
 • Automaty i grupy automatowe - dr hab. inż. Adam Woryna, prof. PŚ


  PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU

  Przedmiot obieralny I  (semestr V )
 • Wybrane zagadnienia teorii katastrof - dr Barbara Biły
 • Kombinatoryczna teoria grup - dr inż. Piotr Gawron
 • Latex dla matematyków - dr inż. Piotr Gawron
 • Wybrane działy topologii algebraicznej - dr inż. Piotr Gawron
 • Heurystyczne metody optymalizacyjne - dr hab. Iwona Nowak
 • Podstawy budowy gier w C# i UNITY - dr hab. inż. Marcin Woźniak oraz mgr Dawid Połap
 • Przetwarzanie multimediów - dr hab. inż. Marcin Woźniak oraz mgr Dawid Połap


  Przedmiot obieralny II (semestr VI )
 • Równania i nierówności funkcyjne - dr inż. Marcin Adam
 • Wybrane algorytmy w teorii grafów - dr inż. Beata Bajorska-Harapińska
 • Wybrane zagadnienia matematyki dyskretnej - dr inż. Beata Bajorska-Harapińska
 • Teoria gier - dr inż. Piotr Słanina
 • Kombinatoryka - dr inż. Witold Tomaszewski
 • Teoria ciał - dr inż. Witold Tomaszewski
 • Operatory Mikusińskiego i ich zastosowania - dr inż. Jacek Uryga
 • Wybrane zagadnienia geometrii kombinatorycznej - dr inż. Jacek Uryga


  Przedmiot obieralny III (semestr VI )
 • Fotografia cyfrowa - dr inż. Piotr Gawron
 • Języki skryptowe w analizie danych - dr inż. Marcin Lawnik
 • Teoria szachów - dr inż. Piotr Słanina
 • Programowanie natywnych aplikacji graficznych dla MS Windows - dr inż. Zdzisław Sroczyński
 • Wybrane algorytmy geometrii obliczeniowej - dr inż. Marek Żabka


  UWAGA!
  Maksymalna liczba studentów wybierających wykład monograficzny nie może być większa niż 26 osób, natomiast liczba studentów wybierających przedmiot obieralny nie może być mniejsza niż 25. O wyborze przedmiotu decydować będzie miejsce na liście rankingowej ocen.