Kierunek Informatyka (st I): Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2020/21)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla I stopnia (kierunek Informatyka) w roku akademickim 2020/21
PRZEDMIOTY OGRANICZONEGO WYBORU

Wykład monograficzny I w języku angielskim (semestr V)
 • Principles and applications of the optimization theory with practical realization - dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, prof. PŚ
 • Mathematical modeling in theory and implementations - prof. Wladimir Mitiuszew
 • Development of computer games - prof. Rytis Maskeliunas

  Wykład monograficzny II w języku angielskim (semestr VI )
 • Biometrics - dr inż. Adrian Kapczyński
 • Operational research - dr hab. inż Edyta Hetmaniok, prof. PŚ
 • Program specialization and metaprogramming - prof. Robertas Damasevicius

  Wykład monograficzny III (semestr VI )
 • Teoria systemów liniowych - prof. Jerzy Klamka
 • Podstawy uczenia maszynowego - dr inż. Jarosław Miszczak
 • Teoria kolejek - dr hab. inż. Wojciech Kempa, prof. PŚ


  PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU

  Przedmiot obieralny I  (semestr IV)
 • Elementy analizy kombinatorycznej - dr inż. Jacek Uryga
 • Inżynieria Biomedyczna w Praktyce - Elementy Matematyki w Zastosowaniach - prof. dr hab. inż. Andrzej W. Mitas, mgr inż. Patrycja Romaniszyn-Kania oraz mgr inż. Anna Mańka
 • Informatyka obrazu - dr hab. inż. Wojciech Więcławek oraz dr hab. inż. Arkadiusz Gertych

  Przedmiot obieralny I  (semestr V)
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych - dr inż. Jarosław Karcewicz
 • Zarządzanie środowiskami serwerowymi i aplikacji sieciowych dla programistów - dr inż. Jarosław Karcewicz
 • Aplikacje multimedialne w języku Lua - dr inż. Zdzisław Sroczyński

  Przedmiot obieralny II (semestr V)
 • Heurystyczne metody optymalizacyjne - dr hab. Iwona Nowak
 • Latex dla informatyków - dr inż. Piotr Gawron
 • Teoria szachów - dr inż. Piotr Słanina

  Przedmiot obieralny III (semestr VI )
 • Bezpieczeństwo sieciowych systemów operacyjnych - dr inż. Jarosław Karcewicz
 • Testy penetracyjne - dr inż. Adrian Kapczyński
 • Analiza i wizualizacja danych - dr inż. Marcin Lawnik
 • Języki skryptowe w analizie danych - dr inż. Marcin Lawnik

  Przedmiot obieralny IV (semestr VI )
 • Fotografia cyfrowa - dr inż. Piotr Gawron
 • Podstawy druku 3D - dr inż. Sebastian Pabiasz
 • Webowe gry planszowe - dr inż. Marek Żabka
 • Praca zespołowa w projektach IT - mgr inż Dominik Tałanda oraz dr inż. Adam Zielonka


  UWAGA!
  Minimalna liczba studentów wybierających wykład monograficzny nie może być mniejsza niż 25 osób. Liczba studentów wybierających przedmiot obieralny również nie może być mniejsza niż 25. O wyborze przedmiotu decydować będzie miejsce na liście rankingowej ocen.