Poprzedni Zjazd Absolwentów Wydziału Matematyczno-Fizycznego

W dniu 26 września 2009 odbył się Zjazd Absolwentów Wydziału Matematyczno-Fizycznego.Linki