Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej Poczta polsl.pl English version
Gliwickie Koło PTM Baza "DOROBEK" Plan zajęć
O Katedrze

Z życia Katedry

Kierownik

Sekretariat

Pracownicy

Zespoły dydaktyczne

Seminaria

Biblioteka

Czasopisma

Monografie

Konferencja "Groups and Their Actions"

Konferencja ZaMa

Konferencja OKNMUT

Formularze i druki

System SOD

Dział IT


dr inż. Agnieszka Bier

Stanowisko w IM:adiunkt
Pełniona funkcja:Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji
Zakład naukowy:
Pokój do pracy
i konsultacji:
MS 508 II
Telefon:32 237 11 17
Kontakt:   
Plan:https://plan.polsl.pl/


Dyplom magistra:Politechnika Śląska, 2005
Stopień doktora:Uniwersytet Śląski, 2010
Zainteresowania naukowe:Teoria grup: grupy nilpotentne, grupy macierzy trójkątnych, podgrupy werbalne, szerokość podgrup werbalnych.
Najważniejsze prace naukowe:
1) Bier A., "Verbal subgroups in the group of triangular matrices over a field of characteristic 0", J. Algebra vol. 321 (2009) 483?494
2) Bier A., "On verbal subgroups of finitely generated nilpotent groups", A&DM vol. 2 (2009) 1-10
3) Bier A., Luchowski, L., "Error analysis of stereo calibration and reconstruction", Computer Vision/Computer Graphics CollaborationTechniques, 4th International Conference, MIRAGE 2009, Rocquencourt, France, May 4-6, 2009. Proceedings, LNCS 5496, 230-242
4) Bier A., "The width of verbal subgroups in the group of unitriangular matrices over a field", Int. J. Algebra and Computation, vol. 22, no.3 (2012), 1250019, 20 pp.
5) Bier A., "On solvability of Engel equations in the group of triangular matrices over a field", Linear Algebra and Applications 438 (2013), 2320-2330
© 2006 Instytut Matematyki - Politechnika Śląska