Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji


Adres: ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Sekretariat, pokój 501
Telefon: +48 32 237 20 23
Email: RMS2@polsl.pl

W Katedrze Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji nasze główne zainteresowania naukowe to szeroko pojęte wykorzystywanie matematyki w naukach technicznych, ekonomii, medycynie itp. Pracujemy nad dostosowaniem metod numerycznych, technik optymalizacyjnych oraz modelowania matematycznego do potrzeb problemów pochodzących z realnych sytuacji. Wykorzystujemy i rozwijamy metody sztucznej inteligencji, metody numeryczne, heurystyki oraz klasyczną matematykę do rozwiązywania problemów formułowanych zarówno jako problemy bezpośrednie jak i odwrotne.

Nasze badania pomagają rozwiązywać problemy związane z mechaniką, przepływem ciepła, detekcją obrazu oraz medycyną. Nasze duże doświadczenie w zastosowaniach matematyki w problemach inżynierskich poparte jest licznymi publikacjami w czasopismach naukowych o zasięgu narodowym.Kierownik Katedry:

dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. PŚ
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji (RMS2)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 20 23
E-mail: RMS2@polsl.pl