Czasopisma

Na Wydziale Matematyki Stosowanej redagowane są następujące czasopisma:


SJPAM - Silesian Journal of Pure and Applied Mathematics
MINUT - Matematyka i Informatyka na Uczelniach Technicznych
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji (RMS2)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 20 23
E-mail: RMS2@polsl.pl