Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji


Adres: ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Sekretariat, pokój 503
Telefon: +48 32 237 20 23
Email: RMS2@polsl.pl

Kierownik Katedry:

dr hab. inż. Damian Słota, prof. PŚ

Zastępcy Kierownika:

dr hab. inż. Wojciech Kempa, prof. PŚ
dr hab. Iwona Nowak, prof. PŚ
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji (RMS2)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 503 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 20 23
E-mail: RMS2@polsl.pl