Projekt POKL - "Matematyka - interaktywne studia z przyszłością"
STRONA WŁASNA PROJEKTU • Zaproszenie do składania ofert - Przeprowadzenie kursu specjalistycznego STATISTICA [Formularz ofertowy]

  Archiwum:

 • Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie szkolenia w zakresie pisania tekstów matematycznych w języku angielskim

 • Zapytanie ofertowe - Przygotowanie słowniczka zwrotów matematycznych

 • Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko specjalista ds. szkoleń

 • Ogłoszenie naboru - specjalista ds. szkoleń w projekcie "Matematyka - interaktywne studia z przyszłością" - na zastępstwo

 • Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie wykładu dodatkowego z analizy matematycznej

 • Zapytanie ofertowe - Przygotowanie materiałów dydaktycznych do wykładu dodatkowego z analizy matematycznej

 • Zapytanie ofertowe zajęcia wyrównawcze z Matematyki w ramach projektu "Matematyka - interaktywne studia z przyszłością"

 • Zapytanie ofertowe zajęcia wyrównawcze z Matematyki w ramach projektu "Matematyka - interaktywne studia z przyszłością"

 • Zapytanie ofertowe o materiały dydaktyczne z Matematyki w ramach projektu "Matematyka - interaktywne studia z przyszłością"

 • Zapytanie ofertowe zajęcia wyrównawcze z Informatyki w ramach projektu "Matematyka -interaktywne studia z przyszłością"

 • Zapytanie ofertowe zajęcia wyrównawcze z Informatyki w ramach projektu "Matematyka - interaktywne studia z przyszłością"

 • Zapytanie ofertowe zajęcia wyrównawcze z Informatyki w ramach projektu "Matematyka - interaktywne studia z przyszłością"

 • Zapytanie ofertowe o materiały dydaktyczne z Informatyki w ramach projektu "Matematyka - interaktywne studia z przyszłością"

 • Ogłoszenie wyników naboru do projektu "Matematyka - interaktywne studia z przyszłością"

 • Ogłoszenie naboru - specjalista ds. finansowych i monitoringu w projekcie "Matematyka - interaktywne studia z przyszłością"

 • Ogłoszenie naboru - specjalista ds. szkoleń w projekcie "Matematyka - interaktywne studia z przyszłością"

 • Ogłoszenie naboru - kierownik projektu "Matematyka - interaktywne studia z przyszłością"

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie