Studenci zbudowali Fraktalną Piramidę Sierpińskiego, czyli twór przestrzenny o zerowej objętości i wymiarze równym 2. Zdjęcie poniżej:

   Ostatnie wiadomości ze strony Wydziału:

 • Wybieramy najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2018
  Fri, 17 Listopada 2017 13:13 ; autor: Ewelina Domalik
  Treść:
  Do 8 grudnia można zgłaszać kandydatów do ósmej edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Chcemy nagrodzić zagranicznych studentów, którzy budują współpracę między kulturami i wzbogacają polskie środowisko akademickie. Konkurs organizowany jest w ramach programu "Study in Poland". W polskich uczelniach studiuje obecnie ponad 70 tysięcy obcokrajowców. Kapituła Konkursu wybierze najlepszych spośród studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.
  Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych.
  Kandydatów zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy.
  Z doświadczenia poprzednich edycji wiemy, że zwycięzcy konkursu są znakomitymi "ambasadorami" uczelni, na których studiują oraz naszego kraju. Nagłośnienie konkursu i sylwetek laureatów przez media daje Uczelni znakomitą możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w procesie umiędzynarodowienia.
  Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest pod Honorowym Patronatem prof. dr. hab inż. Jana Szmidta, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
  Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.
  Gala Finałowa konkursu INTERSTUDENT odbędzie się 29 stycznia 2018 r. w Gliwicach podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce".
  Więcej na stronie www.studyinpoland.pl/interstudent [ czytaj wiecej ]

 • Zdobądź certyfikat Palo Alto Networks
  Czwartek, 16 Listopada 2017 11:03 ; autor: Ewelina Domalik
  Treść:
  Biuro Karier Studenckich wspólnie z ING Services Polska oraz firmą Palo Alto Networks i Comp SA organizują nowy program skierowany do studentów, którzy ukończyli II semestr studiów o kierunku informatycznym. Program ten ma na celu pogłębienie wiedzy studentów w tematach związanych z sieciami komputerowymi i bezpieczeństwem IT.
   
  Więcej informacji na stronie Biura Karier. [ czytaj wiecej ]

 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego
  Poniedzialek, 13 Listopada 2017 10:49 ; autor: Ewelina Domalik
  Treść:
  Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej organizuje już po raz trzynasty Ogólnopolską Olimpiadę Języka Niemieckiego dla studentów uczelni technicznych. Jest to jedynie takie przedsięwzięcie w naszym kraju - profilowany konkurs z języka niemieckiego na wyższych uczelniach. Olimpiada zdobyła już renomę wśród wykładowców i studentów, jest wspierana przez Goethe-Institut - największą instytucję promującą język niemiecki na świecie.
  Zapraszamy i gorąco zachęcamy do udziału wszystkich studentów kierunków inżynierskich (nie licencjackich) studiów dziennych i zaocznych wszystkich stopni z dobrą znajomością języka niemieckiego (od poziomu B1). W finale na zwycięzców czeka wiele cennych nagród. Udział w Olimpiadzie wpływa na ocenę z języka obcego.
  Zgłoszenia i zapisy w sekretariacie SJO lub mailowo - renata.pelka@polsl.pl , gabriela.szewiola@polsl.pl - proszę podać imię i nazwisko, nr legitymacji studenckiej oraz adres mailowy i nr telefonu.
  Pierwszy etap Olimpiady odbędzie się się 24.11.2017 o godz. 15.30 w SJO, ul. Akademicka 2 (tak samo na innych uczelniach w Polsce) i ma charakter sprawdzianu pisemnego. Trwa 90 minut. Finał ogólnopolski odbywa się w maju na Politechnice Śląskiej. [ czytaj wiecej ]

 • Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca
  Fri, 10 Listopada 2017 12:27 ; autor: Ewelina Domalik
  Treść:
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach zaprasza do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, organizowanego od 2010 r.
  Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.
  Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 46. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 11 - 15 kwietnia 2018 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. Nasi laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 13 złotych, 13 srebrnych i 4 brązowe medale oraz liczne nagrody specjalne.
  Ponadto laureaci zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków.
  Nabór zgłoszeń trwa od 1 listopada 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.
  Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.cowi.tu.kielce.pl
  Informacje na temat konkursu można uzyskać w Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej. [ czytaj wiecej ]

 •      [ wszystkie aktualności ]
  ANKIETA DLA STUDENTÓW
  Aktywna do 15.11.2017r