Studenci zbudowali Fraktalną Piramidę Sierpińskiego, czyli twór przestrzenny o zerowej objętości i wymiarze równym 2. Zdjęcie poniżej:

   Ostatnie wiadomości ze strony Wydziału:

 • Najlepsi absolwenci
  Sroda, 06 Grudnia 2017 9:50 ; autor: Ewelina Domalik
  Treść: Zgodnie z § 21 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1905) Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia w porozumieniu z Uczelnianym Zarządem Samorządu Studenckiego ustala, co następuje:
  Wykaz 10 % najlepszych absolwentów Politechniki Śląskiej obejmuje absolwentów, którzy spełniają następujące warunki:
  - ukończyli studia I lub II stopnia w terminie określonym planem studiów,
  - złożyli pracę dyplomową nie później niż do dnia 5 marca (10 września) na studiach ll stopnia kończących się w semestrze zimowym (letnim),
  - uzyskali ostateczny wynik studiów: bardzo dobry z wyróżnieniem, bardzo dobry, dobry plus, dobry,
  - jako dodatkowy parametr może być uwzględniona ocena z przebiegu studiów.
   
  Lista rankingowa absolwentów tworzona jest w oparciu o ostateczny wynik studiów oraz ocenę z przebiegu studiów, przy czym pierwszeństwo mają absolwenci kończący studia z wyróżnieniem (uzyskali ostateczny wynik studiów bardzo dobry z wyróżnieniem lub dyplom z wyróżnieniem). Liczba 10 % najlepszych absolwentów jest liczona z ogólnej liczby absolwentów wydziału studiów I stopnia albo studiów ll stopnia, którzy ukończyli studia w danym roku akademickim. Rektor w terminie do dnia 31 grudnia sporządza i ogłasza listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów I stopnia lub II stopnia w poprzednim roku akademickim. Niniejsze porozumienie obowiązuje absolwentów, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2016/2017 i latach późniejszych. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku. [ czytaj wiecej ]

 • Laboratorium kompetencji
  Czwartek, 30 Listopada 2017 12:24 ; autor: Ewelina Domalik
  Treść:
  Trwa rekrutacja do projektu "Biuro Karier Studenckich - laboratorium kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa", w ramach którego eksperci rynku pracy oraz ds. przedsiębiorczości przygotują studentów do rozpoczęcia kariery zawodowej.
   
  W ramach projektu można skorzystać z:

  bezpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym (konsultacje dokumentów aplikacyjnych; pomoc w znalezieniu praktyk, stażu, pracy; przygotowanie się do rozmowy rekrutacyjnej itd.),
  bezpłatnych konsultacji z doradcą ds. przedsiębiorczości (jak założyć własną firmę, możliwości pozyskiwania środków finansowych na założenie firmy,  konsultacje  i pomoc przy napisaniu Biznes Planu),
  bezpłatnych szkoleń z kompetencji miękkich (harmonogram na bieżąco jest aktualizowany),
  sesji coachingowej,
  symulacji rozmowy rekrutacyjnej,
  Matrycy Kariery - portal przeznaczony do pomiaru kompetencji,
  testów sprawdzających poziom kompetencji,
  konkursu Mój Pomysł na Biznes.

   
  Projekt skierowany jest do studentów ostatnich dwóch semestrów studiów I stopnia i wszystkich studentów II stopnia w Politechnice Śląskiej.
  Spotkania z doradcą zawodowym są indywidualne i dopasowane do czasu którym dysponuje uczestnik.
   
  "Laboratorium kompetencji" to pomoc wznalezieniu pracy na miarę potrzeb, możliwości i oczekiwań.
   
  Zostań uczestnikiem naszego projektu!
  http://www.kariera.polsl.pl/BKS_LabKar_UE/LaboratoriumKompetencjiPOLSL.htm
  Szczegóły dla zainteresowanych:
  Biuro Karier Studenckich
  kariera@polsl.pl
  Gliwice, ul. Konarskiego 20, pokój 106 tel. : 32 37 20 75, Katowice, ul Krasińskiego 8, pokój 053 tel. 32 603 40 06 [ czytaj wiecej ]

 •      [ wszystkie aktualności ]