Zapraszamy na nową stronę Wydziału: www.polsl.pl/rms/
Informacje znajdujące się na obecnej stronie mogą być nieaktualne.

We wszystkich indywidualnych sprawach studenckich dopuszcza się możliwość składania wniosków w postaci elektronicznej na adres BOSG7@polsl.pl. Student składa w.w. wniosek z wykorzystaniem przyznanego mu konta poczty elektronicznej w domenie internetowej Uczelni.

W dziale "Informacje dla studentów" w "Informacje ogólne" znajduję się aktualna organizacja roku akademickiego, ustawa i nowy regulamin studiów. Natomiast w "Pomoc materialna" umieszczone zostały nowe wzory wniosków o stypendia.

W dziale "Informacje dla studentów" w "Praca dyplomowa" znajduję się nowe pytania na egzamin inżynierski w roku akademickim 2020/21.

Kamil Książek, student naszego Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej, znalazł się w gronie ośmiu laureatów konkursu Studencki Nobel 2019. Konkurs Studencki Nobel organizowany jest od 2009 roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kamil Książek został laureatem konkursu w kategorii Technologia Informacyjna. Zajmuje się zagadnieniami z dziedziny optymalizacji, w szczególności algorytmami heurystycznymi, interesuje się również uczeniem maszynowym, a ostatnio - Internetem Rzeczy.

Do finału konkursu w kategorii Technologia Informacyjna zakwalifikowali się również studenci z naszego Wydziału: Aleksandra Krawiec, Anna Strzoda i Bartosz Grabowski.

Studenci Wydziału Matematyki Stosowanej kolejny raz biorą udział w jednym z najbardziej prestiżowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnie uzdolnionych studentów. Grupa naukowa prowadzona przez dr inż. Marcina Woźniaka i mgr inż. Dawida Połapa weźmie udział w kilku międzynarodowych wydarzeniach prezentując wyniki swoich badań.

Studenci kierunków prowadzonych na naszym Wydziale już od pierwszego roku mogą realizować innowacyjne projekty z dziedziny sztucznej inteligencji, co daj im możliwość rozwoju swoich pasji i realizacji własnych pomysłów naukowych. Ich działalność naukowa już kolejny raz została doceniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przyjęło do realizacji kolejny projekt naukowy. Gratulujemy wiedzy i posiadanych umiejętności, a wszystkich chętnych zapraszamy do studiowania na Wydziale Matematyki Stosowanej i aktywnej pracy w grupach naukowych.ANKIETA DLA STUDENTÓW
Aktywna do 14.04.2021r