Struktura

Biuro Obsługi Studenta 7 (Symbol RD1-12)


Godziny przyjęć dla studentów:


Codziennie w godz. 9.00 - 14.00, pokój 305A

Marlena FRYDRYK
tel. (032) 237-20-29
e-mail: Marlena.Frydryk@polsl.pl

mgr inż. Agnieszka WARZYŃSKA
tel. (032) 237-20-39
e-mail: Agnieszka.Warzynska@polsl.pl


Instytut Matematyki (Symbol - RMS1)


Instytut Matematyki
ul. Kaszubska 23
44-100 Gliwice
e-mail: rms1@polsl.pl
strona www: mat.polsl.pl
sekretariat: pokój 501

Zakłady naukowe w Instytucie Matematyki