Struktura Wydziału

Dziekanat Wydziału Matematyki Stosowanej (Symbol - RMS0)


e-mail: rms0@polsl.pl

Godziny przyjęć dla studentów:


Codziennie w godz. 9.00 - 14.00

Kierownik Dziekanatu – pokój 309A


Marianna KONKOL
tel. (032) 237-20-29
e-mail: Marianna.Konkol@polsl.pl

Dziekanat - pokój 305A


Marlena FRYDRYK
tel. (032) 237-20-29
e-mail: Marlena.Frydryk@polsl.pl

mgr inż. Agnieszka WARZYŃSKA
tel. (032) 237-20-39
e-mail: Agnieszka.Warzynska@polsl.pl


Pełnomocnik Kwestora – pokój 306


Teresa GRABOWSKA
tel. (032) 237-10-61
e-mail: Teresa.Grabowska@polsl.pl


Informatyk – pokój 307


mgr inż. Ewelina DOMALIK
tel. (032) 237-23-20
e-mail: Ewelina.Domalik@polsl.pl


Instytut Matematyki (Symbol - RMS1)


Instytut Matematyki
ul. Kaszubska 23
44-100 Gliwice
e-mail: rms1@polsl.pl
strona www: mat.polsl.pl
sekretariat: pokój 501

Zakłady naukowe w Instytucie Matematyki