Przedmioty prowadzone w języku angielskim

Informatyka - studia I stopnia

 • Wykład monograficzny I – Basic concept on quantum computing (semestr V, wyk. 2, ćw. 2, ECTS: 4)
  prowadzi: dr hab. Edward Kwaśniewicz, prof. Pol. Śl.

 • Wykład monograficzny I – Wykład monograficzny I – Foundation of modeling and simulations (semestr V, wyk. 2, lab 2, ECTS: 4)
  prowadzi: prof. dr hab. Władimir Mitiuszew

 • Wykład monograficzny II – Applied queueing systems (semestr VI, wyk. 2, ćw. 2, ECTS: 4)
  prowadzi: dr hab. inż. Wojciech Kempa

 • Wykład monograficzny II – Queueing models for performance evaluation of computer systems and computer networks (semestr VI, wyk. 2, ćw. 2, ECTS: 4)
  prowadzi: prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski  Matematyka - studia I stopnia

 • Wykład monograficzny I – Matrices calculus in physics (semestr IV, wyk. 2, ćw. 2, ECTS: 5)
  prowadzi: dr hab. Edward Kwaśniewicz, prof. Pol. Śl.

 • Wykład monograficzny I - Number Theory (semestr IV, wyk. 2, ćw. 2, ECTS: 5)
  prowadzi: prof. dr hab. Olga Macedońska-Nosalska oraz dr inż. Beata Bajorska-Harapińska

 • Wykład monograficzny II – Elements of the Theory of functions (semestr V, wyk. 2, ćw. 2, ECTS: 5)
  prowadzi: prof. dr hab. Mykola Bratiichuk

 • Wykład monograficzny II – Foundation of modeling and simulations (semestr V, wyk. 2, lab. 2, ECTS: 5)
  prowadzi: prof. dr hab. Władimir Mitiuszew

 • Wykład monograficzny II – Mathematical models of natural phenomena (semestr V, wyk. 2, ćw. 2, ECTS: 5)
  prowadzi: dr hab. Edward Kwaśniewicz, prof. Pol. Śl.  Matematyka - studia II stopnia

 • Wykład monograficzny - Algorithms and paradigmas for pattern recognition and images processing (semestr III, wyk. 2, lab 2, ECTS: 4)
  prowadzi: prof. Giacomo Capizzi oraz dr inż. Marcin Woźniak

 • Wykład monograficzny - Modeling and simulation of complex systems (semestr III, wyk. 2, ćw. 2, ECTS: 4)
  prowadzi: dr hab. inż. Elżbieta Kasperska

 • Seminar (semestr III, ECTS: 3)
  prowadzi: prof. dr hab. Olga Macedońska-Nosalska