Kierunek Informatyka: Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2017/18)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla I stopnia (kierunek Informatyka) w roku akademickim 2017/18PRZEDMIOTY OGRANICZONEGO WYBORU

Wykład monograficzny I w języku angielskim (semestr V)
 • Computer simulations in physics, technology and natural sciences – prof. dr hab. Wladymir Mitiuszew
 • Selected procedures of mathematical programming - dr hab. inż. Edyta Hetmaniok

  Wykład monograficzny II w języku angielskim (semestr V )
 • Introduction to performance evaluation of internet and computer systems – prof. dr hab. Tadeusz Czachórski
 • Introduction to queueing theory - dr hab. inż. Wojciech Kempa

  Wykład monograficzny III (semestr VI )
 • Teoria systemów liniowych - prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka
 • Elementy teorii fraktali i chaosu - prof. dr hab. inż. Marek Berezowski

  Minimalna liczebność grupy 20 osób.


  PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU

  Przedmiot obieralny I  (semestr VI )
 • Podstawy informatyki kwantowej – dr hab. Edward Kwaśniewicz, prof. Pol. Śl.
 • Fotografia cyfrowa – dr inż. Piotr Gawron
 • Webowe gry logiczne – dr inż. Marek Żabka
 • Pakiety graficzne do LaTeXa – dr inż. Marek Żabka

  Przedmiot obieralny II (semestr VI )
 • Geometria obliczeniowa – dr inż. Jacek Uryga
 • Technologie .NET – dr inż. Marcin Woźniak
 • Tworzenie aplikacji w technologii .NET – dr inż. Adam Zielonka

  Do wyboru w ramach każdego przedmiotu obieralnego jeden lub dwa przedmioty. Minimalna liczebność grupy 20 osób.


  Przedmiot obieralny III (semestr VII )
 • Teoria zbiorów rozmytych – prof. dr hab. inż. Marek Berezowski
 • Badania operacyjne – dr hab. inż. Edyta Hetmaniok
 • Heurystyczne metody optymalizacyjne – dr Iwona Nowak

  Przedmiot obieralny IV (semestr VII )
 • Audytowanie systemów informatycznych – dr inż. Adrian Kapczyński
 • Komercjalizacja treści cyfrowych - dr inż. Adrian Kapczyński
 • Interfejsy człowiek–komputer w aplikacjach wieloplatformowych dla IoT – dr inż. Zdzisław Sroczyński
 • Webowe generatory zadań z matematyki – dr inż. Marek Żabka

  Do wyboru w ramach każdego przedmiotu obieralnego jeden lub dwa przedmioty. Minimalna liczebność grupy 15 osób.