Kierunek Matematyka (st II): Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2017/18)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla II stopnia (kierunek Matematyka) w roku akademickim 2017/18PRZEDMIOTY OGRANICZONEGO WYBORU

Wykład monograficzny I w języku angielskim (semestr III )
 • Algorithms and paradigms for pattern recognition - prof. Giacomo Capizzii
 • Symbolic dynamics – prof. Bogdana Oliynik

  Wykład monograficzny II (semestr III )
 • Teoria miary - dr hab. inż. Roman Wituła
 • Badania operacyjne – dr hab. inż. Edyta Hetmaniok

  Minimalna liczebność grupy 20 osób.


  PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU

  Przedmiot obieralny I (semestr IV)
 • Wstęp do rachunku operatorowego – dr hab. Edward Kwaśniewicz, prof. Pol. Śl.
 • Wybrane metody modelowania matematycznego - prof. dr hab. inż. Radosław Grzymkowski
 • Macierze losowe – teoria i zastosowania – dr inż. Łukasz Pawela

  Przedmiot obieralny II (semestr IV)
 • Heurystyczne metody optymalizacyjne – dr Iwona Nowak
 • Python dla matematyków – dr inż. Marcin Lawnik
 • Pakiety graficzne do LaTeXa – dr inż. Marek Żabka

  Do wyboru w ramach każdego przedmiotu obieralnego jeden lub dwa przedmioty. Minimalna liczebność grupy 20 osób.