Na Wydziale Matematyki Stosowanej prowadzone są następujące kierunki studiów


Matematyka

studia I stopnia (licencjackie, 6 semestralne)

o specjalnościach:

 • Matematyka finansowa
 • Matematyka stosowana
 • Matematyka informatyczna

Program studiów w roku akademickim 2019/2020 (zatwierdzony Uchwałą Senatu nr 71/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.)
Karty przedmiotu na rok akademicki 2018/19
Program kształcenia w roku akademickim 2018/2019 (zatwierdzony przez Radę Wydziału 12 IX 2018)
Karty przedmiotu na rok akademicki 2017/18
Program kształcenia w roku akademickim 2017/2018 (zatwierdzony przez Radę Wydziału 26 IV 2017)
Program kształcenia w roku akademickim 2017/2018 (tryb niestacjonarny) (zatwierdzony przez Radę Wydziału 26 IV 2017)
Karty przedmiotu na rok akademicki 2016/17
Program kształcenia w roku akademickim 2016/2017 (zatwierdzony przez Radę Wydziału 25 V 2016)studia II stopnia (uzupełniające magisterskie, 4 semestralne)

o specjalnościach:
 • Statystyka
 • Kryptografia
 • Modelowanie matematyczne
 • Matematyka w ekonomii
 • Matematyka teoretyczna

Program studiów w roku akademickim 2019/2020 (zatwierdzony Uchwałą Senatu nr 71/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.)
Karty przedmiotu na rok akademicki 2018/19
Program kształcenia w roku akademickim 2018/2019 (zatwierdzony przez Radę Wydziału 25 IV 2018)
Karty przedmiotu na rok akademicki 2017/18
Program kształcenia w roku akademickim 2017/2018 (zatwierdzony przez Radę Wydziału 26 IV 2017)
Program kształcenia w roku akademickim 2017/2018 (tryb niestacjonarny) (zatwierdzony przez Radę Wydziału 26 IV 2017)

Informatyka

studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie, 7 semestralne)

o specjalnościach:

 • Multimedia
 • Programowanie Internetu
 • Przetwarzanie i ochrona informacji
 • Programowanie aplikacji mobilnych
 • Sieci komputerowe: bezpieczeństwo i zarządzanie
 • Inżynieria analizy danych


Program studiów w roku akademickim 2019/2020 (zatwierdzony Uchwałą Senatu nr 71/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.)
Karty przedmiotu na rok akademicki 2018/19
Program kształcenia w roku akademickim 2018/2019 (zatwierdzony przez Radę Wydziału 25 IV 2018)
Karty przedmiotu na rok akademicki 2017/18
Program kształcenia w roku akademickim 2017/2018 (zatwierdzony przez Radę Wydziału 22 II 2017)
Program kształcenia w roku akademickim 2017/2018 (tryb niestacjonarny) (zatwierdzony przez Radę Wydziału 22 II 2017)
Karty przedmiotu na rok akademicki 2016/17
Program kształcenia w roku akademickim 2016/2017 (zatwierdzony przez Radę Wydziału 15 VI 2016)