dr Katarzyna Adrianowicz

dr Katarzyna Adrianowicz Stanowisko: adiunkt
Pełniona funkcja: kierownik zespołu dydaktycznego matematyków w Ośrodku Katowice i Instytucie Fizyki
Pokój do pracy i konsultacji: MS 509 II / Katowice 256
Telefon służbowy: 32 237 19 83
Email: Katarzyna.Adrianowicz@polsl.pl
Numer ORCID: 0000-0001-8263-2690
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Ośrodek Katowice i Instytut Fizyki
Dyplom magistra: Uniwersytet Śląski, 1990
Stopień doktora: Politechnika Śląska, 2003
Zainteresowania naukowe: Metody numeryczne. Zastosowanie metod numerycznych do zagadnienia przepływu ciepła. Metoda Monte Carlo.
Najważniejsze prace naukowe:
1) Adrianowicz K., Rudnicki Z., Dwuwymiarowe pole temperatury w kanale spalinowym, prostopadłościennym wypełnionym gazem o pasmowych właściwościach radiacyjnych. Materiały Konferencyjne XVIII Zjazd Termodynamików, Warszawa 2002.
2) Adrianowicz K., Rudnicki Z., Wyznaczanie pola temperatury w kanale spalinowym metodą Monte Carlo. Materiały XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy. Gliwice - Szczyrk 2001.
3) Adrianowicz K., Rudnicki Z., Modelowanie sprzężonego zjawiska przepływu ciepła na drodze przewodzenia i promieniowania metodą Monte Carlo w układzie z gazem obojetnym. Materiały Konferencyjne XVII Zjazd Termodynamików, Zakopane 1999.
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji (RMS2)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 20 23
E-mail: RMS2@polsl.pl