mgr inż. Arkadiusz Banasik

mgr inż. Arkadiusz Banasik Stanowisko: asystent
Pokój do pracy i konsultacji: MS 411
Telefon służbowy: 32 237 11 54
Email: Arkadiusz.Banasik@polsl.pl
Numer ORCID: 0000-0002-4267-2783
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Matematyki Stosowanej, kierunek Informatyka
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 2004
Najważniejsze prace naukowe:
1. Fuzzy queries in black-scholes model for financial options. Arkadiusz Banasik. Int. J. Comput. 2005 vol. 4 iss. 1, s. 130-135.
2. Concept of multicriteria aid of choice of threshold value in biometrical authentication system. Arkadiusz Banasik, Adrian Kapczyński, Maciej Wolny. Proceedings of the 4th IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition Advanced Computing Systems: Technology and Applications. IDAACS 2007, Dortmund, Germany, 6-8 September 2007. New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2007, s. 620-622.
3. Fuzzy inference system for vulnerability risk estimation of perimeter security. Pavlo Bykovyy, Yuri Pigovsky, Anatoliy Sachenko, Arkadiusz Banasik. Proceedings of the 5th IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition Advanced Computing Systems: Technology and Applications. IDAACS' 2009, Rende, Cosenza, Italy, September 21-23, 2009. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, s. 380-384.
4. Fuzzy logic applied in databases for investors. Arkadiusz Banasik, Adrian Kapczyński. Proceedings of the 5th IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition Advanced Computing Systems: Technology and Applications. IDAACS' 2009, Rende, Cosenza, Italy, September 21-23, 2009. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, s. 612-613.
5. Model of intelligent detection mechanism against false biometric data injection in fingerprint-based authentication systems. Adrian Kapczyński, Arkadiusz Banasik. Proceedings of the 5th IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition Advanced Computing Systems: Technology and Applications. IDAACS' 2009, Rende, Cosenza, Italy, September 21-23, 2009. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, s. 496-498.
6. The concept of application of fuzzy logic in biometric authentication systems. Anatoliy Sachenko, Arkadiusz Banasik, Adrian Kapczyński. Proceedings of the International Workshop on Computational Intelligence in Security for Information Systems. CISIS'08. Eds: E. Corchado [et al.]. Berlin : Springer, 2009, s. 274-279 (Advances in Soft Computing ; vol. 53).

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji (RMS2)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 20 23
E-mail: RMS2@polsl.pl