dr inż. Rafał Brociek

dr inż. Rafał Brociek Stanowisko: adiunkt
Pełniona funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. Studentów Niepełnosprawnych
Pokój do pracy i konsultacji: MS 509 I
Telefon służbowy: 32 237 17 88
Email: Rafal.Brociek@polsl.pl
Numer ORCID: 0000-0002-7255-6951
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydziały Architektury oraz Budownictwa
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji (RMS2)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 20 23
E-mail: RMS2@polsl.pl