dr inż. Piotr Pikiewicz

Stanowisko: adiunkt
Pokój do pracy i konsultacji: MS 411
Telefon służbowy: 32 237 11 54
Email: Piotr.Pikiewicz@polsl.pl
Zespół dydaktyczny: Wydział Matematyki Stosowanej, kierunek Informatyka
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji (RMS2)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 20 23
E-mail: RMS2@polsl.pl