dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, prof. PŚ

dr hab. inż. Edyta Hetmaniok Stanowisko: profesor Politechniki Śląskiej
Pełniona funkcja: Prodziekan ds. Kształcenia
Pokój do pracy i konsultacji: MS 512
Telefon służbowy: 32 237 20 33
Email: Edyta.Hetmaniok@polsl.pl
Numer ORCID: 0000-0002-9291-4891
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Matematyki Stosowanej, kierunek Informatyka
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 2000
Stopień doktora: Politechnika Śląska, 2005
Stopień doktora habilitowanego: Politechnika Częstochowska, 2016
Zainteresowania naukowe: metody numeryczne, metody optymalizacji, równania różniczkowe, odwrotne zagadnienie przewodnictwa ciepła, optymalizacyjne algorytmy sztucznej inteligencji.
Najważniejsze prace naukowe:
1. Edyta Hetmaniok, J. Hristov, Damian Słota, Adam Zielonka, Identification of the heat transfer coefficient in the two-dimensional model of binary alloy solidification, Heat Mass Transf. 2017 vol. 53 iss. 5, pp. 1657-1666;
2. Adam Zielonka, Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Inverse alloy solidification problem including the material shrinkage phenomenon solved by using the bee algorithm, Int. Commun. Heat Mass Transf. 2017 vol. 87, pp. 295-301;
3. Edyta Hetmaniok, Numerical procedure for heat transfer coefficient identification in solidification of binary alloys and its experimental verification, Numer. Heat Transf., Pt B 2015 vol. 68 iss. 2, pp. 93-114;
4. Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka, Using the swarm intelligence algorithms in solution of the two-dimensional inverse Stefan problem, Comput. Math. Appl. 2015 vol. 69 iss. 4, pp. 347-361;
5. Edyta Hetmaniok, Iwona Nowak, Damian Słota, Roman Wituła, Convergence and error estimation of homotopy analysis method for some type of nonlinear and linear integral equations, J. Numer. Math. 2015 vol. 23 iss. 4, pp. 331-344.

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji (RMS2)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 20 23
E-mail: RMS2@polsl.pl