dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. PŚ

dr hab. inż. Waldemar Hołubowski Stanowisko: profesor Politechniki Śląskiej
Pełniona funkcja: Dziekan; Kierownik Katedry
Pokój do pracy i konsultacji: MS 521
Telefon służbowy: 32 237 20 23
Email: Waldemar.Holubowski@polsl.pl
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Matematyki Stosowanej, kierunek Matematyka
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 1985
Stopień doktora: Uniwersytet Leningradzki, 1991
Stopień doktora habilitowanego: Uniwersytet Sankt Petersburski, 2008
Zainteresowania naukowe: Algebra - teoria grup, pierścienie macierzy, półgrupy.
Najważniejsze prace naukowe:
1) Symmetric words in metabelian groups. Comm. Algebra 23 (1995), no. 14, 5161-5167.
2) with Gupta C.K., On 2-symmetric words for groups, Arch. Math. (Basel) 73 (1999), no. 5, 327-331.
3) Parabolic subgroups of Vershik-Kerov's group. Proc. Amer. Math. Soc. 130 (2002), np. 9, 2579-2582.
4) Most finitely generated subgroups of infinite unitriangular matrices are free. Bull. Austral. Mat. Soc. 66 (2002), 419-423.
5) Free subgroups of the group of infinite unitriangular matrices. Internat. J. of Algebra and Computation, vol. 13, No. 2, 81-86.
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji (RMS2)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 20 23
E-mail: RMS2@polsl.pl