dr inż. Konrad Kaczmarek

dr inż. Konrad Kaczmarek Stanowisko: adiunkt
Pełniona funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału (koordynator); kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej oraz Wydziale Chemicznym
Pokój do pracy i konsultacji: MS 509 I / GiG 253
Telefon służbowy: 32 237 17 88
Email: Konrad.Kaczmarek@polsl.pl
Numer ORCID: 0000-0002-1010-3666
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej oraz Wydział Chemiczny
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 1998
Stopień doktora: Politechnika Śląska, 2006
Zainteresowania naukowe: Zastosowanie metod matematyki w mechanice
Najważniejsze prace naukowe:
1) K. Kaczmarek, A. Nowak, Optymalizacja układów wibroizolacji metodą algorytmów genetycznch
2) K. Kaczmarek, A. Nowak, Sieci. Analiza i optymalizacja.
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji (RMS2)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 20 23
E-mail: RMS2@polsl.pl