dr inż. Adrian Kapczyński

dr inż. Adrian Kapczyński Stanowisko: adiunkt
Pełniona funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. Zdalnej Edukacji; Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Przemysłem (koordynator)
Pokój do pracy i konsultacji: MS 411
Telefon służbowy: 32 237 11 54
Email: adriank@polsl.pl
Numer ORCID: 0000-0002-9299-1467
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Matematyki Stosowanej, kierunek Informatyka
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 2000
Stopień doktora: Politechnika Śląska, 2004
Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo teleinformatyczne, biometria, HCC
Najważniejsze prace naukowe:
1. On-demand cloud mind-mapping as an innovation framework in biometric systems development life cycle. -Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014.
2. Quantitative and qualitative characteristics of fingerprint biometric templates. Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014.
3. Internet - technical developments and applications 2. Eds: Adrian Kapczyński, Ewaryst Tkacz, Maciej Rostański. Berlin : Springer, 2012
4. Quantum e-voting cards. Marcin Sobota, Adrian Kapczyński. Internet - technical development and applications 2. Eds: Adrian Kapczyński, Ewaryst Tkacz, Maciej Rostański. Berlin : Springer, 2012.

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji (RMS2)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 20 23
E-mail: RMS2@polsl.pl