dr inż. Jarosław Karcewicz

dr inż. Jarosław Karcewicz Stanowisko: asystent
Pełniona funkcja: Lokalny administrator systemów informatycznych (LASI); opiekun laboratorium 401
Pokój do pracy i konsultacji: MS 411
Telefon służbowy: 32 237 11 54
Email: Jaroslaw.Karcewicz@polsl.pl
Numer ORCID: 0000-0002-6575-6509
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Matematyki Stosowanej, kierunek Informatyka
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 2002
Stopień doktora: Politechnika Śląska, 2007
Zainteresowania naukowe: sieci komputerowe, Quality of Service (QoS) w sieciach IP, zastosowanie algorytmów sterowania przepływem ruchu sieciowego, bezpieczeństwo sieci komputerowych
Najważniejsze prace naukowe:
1) Zapewnienie niezawodności systemów operacyjnych z wykorzystaniem technologii wirtualizacji serwerów
2) Sieci typu community networks i ich zastosowania
3) Aspekty obsługi użytkowników w sieciach lokalnych korzystających z zasobów sieci rozległych
4) Metody poprawy efektywności algorytmów hierarchicznego podziału łącza w warunkach fluktuacji przepustowości łącza w sieciach LAN/WAN

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji (RMS2)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 20 23
E-mail: RMS2@polsl.pl