dr hab. inż. Wojciech Kempa, prof. PŚ

dr hab. inż. Wojciech Kempa Stanowisko: profesor Politechniki Śląskiej
Pełniona funkcja: kierownik zespołu dydaktycznego informatyków na Wydziale Matematyki Stosowanej
Pokój do pracy i konsultacji: MS 519
Telefon służbowy: 32 237 28 27
Email: Wojciech.Kempa@polsl.pl
Numer ORCID: 0000-0001-9476-2070
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Matematyki Stosowanej, kierunek Informatyka
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 1998
Stopień doktora: Politechnika Wrocławska, 2003
Stopień doktora habilitowanego: Politechnika Śląska, 2014
Zainteresowania naukowe: Teoria obsługi masowej (teoria kolejek). Procesy stochastyczne. Teoria prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna.
Hobby: Muzyka klasyczna, literatura, turystyka górska, narciarstwo.
Najważniejsze prace naukowe:
1) "GI/G/1/∞ batch arrival queueing system with a single exponential vacation", Mathematical Methods of Operations Research Vol. 69, Iss. 1 (2009), 81-97.
(2) "Some new results for departure process in the MX/G/1 queueing system with a single vacation and exhaustive service", Stochastic Analysis and Applications Vol. 28, No. 1 (2010), 26-43.
(3) "Some results for the actual waiting time in batch arrival queueing systems", Stochastic Models Vol. 26, No. 3 (2010), 335-356.
(4) "Departure process in finite-buffer queue with batch arrivals", Lecture Notes in Computer Science Vol. 6751 (2011), 1-13.
(5) "On main characteristics of the M/M/1/N queue with single and batch arrivals and the queue size controlled by AQM algorithms", Kybernetika Vol. 47, No. 6 (2011), 930-943.
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji (RMS2)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 20 23
E-mail: RMS2@polsl.pl