dr Zbigniew Marszałek

dr Zbigniew Marszałek Stanowisko: adiunkt
Pełniona funkcja: opiekun laboratorium 412
Pokój do pracy i konsultacji: MS 516
Telefon służbowy: 32 237 26 45
Email: Zbigniew.Marszalek@polsl.pl
Numer ORCID: 0000-0002-6593-7158
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Matematyki Stosowanej, kierunek Informatyka
Dyplom magistra: Uniwersytet Śląski, 1978
Stopień doktora: Politechnika Śląska, 1986
Zainteresowania naukowe: Złożoność obliczeniowa algorytmów - programowanie równoległe. Serwery baz danych.
Najważniejsze prace naukowe:
1) Z. Marszałek, Z. Rymarski, O metodzie interpolacji rodziny wewnętrznych i zewnętrznych pętli histerezy magnetycznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Automatyka z. 66, 1983, str. 179-188.
2) Z. Marszałek, Z. Rymarski, Metoda aproksymacji histerezy magnetycznej dla komputerowej analizy obwodów nieliniowych. Instytut Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej nr 1.8 Teoria Obwodów i Układów Elektrycznych, 1980, str. 144-148.
3) R. Majewski, Z. Marszałek, Iteracyjna metoda analizy żelbetowych belek i tarcz w zakresie fizycznie nieliniowym. Archiwum Inżynierii Lądowej PAN TOM XXXI z. 3/1985, str. 333-344.
4) Z. Marszałek, T. Grządziel, E. Gwarońska, Rozwiązywanie dużych układów równań liniowych w metodzie elementów skończonych dla analizy statycznej przestrzennych układów prętowych. Zastosowania informatyki w projektowaniu budownictwa, str. 131-138, INFOPRO - 85.
5) Z. Marszałek, J. Czopik, K. Nowak, A. Trojnar, O algebraicznej metodzie rekonstrukcji obrazów, Sympozjum w Katowicach – Tomografia magnetyczno-rezonansowa, I 1985, str. 82-87.
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji (RMS2)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 20 23
E-mail: RMS2@polsl.pl