dr inż. Elwira Mateja-Losa

dr inż. Elwira Mateja-Losa Stanowisko: asystent
Pełniona funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. Kontroli Zarządczej
Pokój do pracy i konsultacji: MS 509 II
Telefon służbowy: 32 237 19 83
Email: Elwira.Mateja@polsl.pl
Numer ORCID: 0000-0002-3897-9707
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Ośrodek Katowice i Instytut Fizyki
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 1996
Stopień doktora: Politechnika Śląska, 2007
Zainteresowania naukowe: Zastosowanie matematyki w zagadnieniach zwiząnych z zarządzaniem i ekonomią. Metoda Dynamiki Systemowej.
Najważniejsze prace naukowe:
1) On some binary programming for minimalization of pollutants emission. [W:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1411, Matematyka, z. 84, Gliwice 1999, s. 177-193.
2) Optymalizacja nakładów na ograniczenie emisji towarzyszącej spalaniu węgla. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Monografia, Gliwice 2000, (współautorstwo: J. Żelinski, J. Konieczynski, A. Pason-Konieczynska).
3) Some case study of optimization and simulation for supporting of learning. [W:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2004. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, s.415-421 (współautorstwo E. Kasperska).
4) Upraszczanie struktur systemów przy pomocy symulacji na modelach typu hybrydowego – aspekt wspomagania decyzji. [W:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2005. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, s. 418-425, (współautorstwo E. Kasperska)
5) Simulation embedded in optimization - a key for the effective learning process in (about) complex, dynamical systems. [W:] Computational science - ICCS 2005: 5th International conference, Atlanta, USA, May 22-25, 2005. Proceedings Part3. V. S. Sunderman (red.), Berlin, Springer Verlag, 2005, s. 1040-1043, (współautorstwo E. Kasperska)
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji (RMS2)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 20 23
E-mail: RMS2@polsl.pl