dr hab. Iwona Nowak, prof. PŚ

dr hab. Iwona Nowak Stanowisko: profesor Politechniki Śląskiej
Pełniona funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Zagranicą, Kształcenia Międzynarodowego oraz Rekrutacji studentów zagranicznych na pełne studia
Pokój do pracy i konsultacji: MS 306
Telefon służbowy: 32 237 19 89
Email: Iwona.Nowak@polsl.pl
Numer ORCID: 0000-0001-5607-6934
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 1995
Stopień doktora: Politechnika Śląska, 2003
Stopień doktora habilitowanego: Politechnika Śląska, 2019
Zainteresowania naukowe: Zagadnienia odwrotne. Analiza wrażliwości. Metoda Elementów Brzegowych, metody optymalizacji; heurystyczne metody numeryczne (algorytmy genetyczne i mrówkowe)
Najważniejsze prace naukowe:
1. Iwona Nowak, Jacek Smołka, Andrzej J. Nowak "An effective 3-D inverse procedure to retrieve cooling conditions in an aluminum alloy continuous casting problem" Applied Thermal Engineering 30(10), (2010), pp.1140-1151
2. Iwona Nowak, Jacek Smołka, Andrzej J. Nowak "Application of Bezier Surfaces to the 3-D Inverse Geometry Problem in Continuous Casting", Inverse Problems in Science and Engineering 19(1), (2011), pp.78-86.
3. Edyta Hetmaniok, Iwona Nowak, Damian Słota, Roman Wituła "Application of the homotopy perturbation method for the solution of inverse heat conduction problem" International Communications in Heat and Mass Transfer 39(1), (2012), pp.30–35
4. Grzegorz Nowak, Iwona Nowak "Shape Design of Internal Cooling Passages within the Turbine Blade" Engineering Optimization 44(4), (2012), pp. 449-466
5. Grzegorz Nowak, Iwona Nowak: "Optimization of Airfoil's Cooling Passages" in "Cooling Systems: Energy, Engineering and Applications", Aaron I. Shanley (eds.), pp. 99-134, Nova Science, New York 2011.
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji (RMS2)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 20 23
E-mail: RMS2@polsl.pl