dr inż. Dawid Połap

dr inż. Dawid Połap Stanowisko: adiunkt
Pełniona funkcja: opiekun laboratorium 415
Pokój do pracy i konsultacji: MS 516
Telefon służbowy: 32 237 26 45
Email: Dawid.Polap@polsl.pl
Numer ORCID: 0000-0003-1972-5979
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Matematyki Stosowanej, kierunek Informatyka
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 2017
Zainteresowania naukowe: Sztuczna inteligencja, programowanie, przetwarzanie grafiki i sygnałów, przetwarzanie języka naturalnego.
Najważniejsze prace naukowe:
1. Woźniak, M., Połap, D., Napoli, C. and Tramontana, E. (2016). Graphic object feature extraction system based on Cuckoo Search Algorithm. Expert Systems with Applications, 66, 20-31.
2. Połap, D. and Woźniak, M. (2016). Flexible neural network architecture for handwritten signatures recognition. International Journal of Electronics and Telecommunications, 62(2), 197-202.
3. Połap, D., Woźniak, M., Napoli, C., Tramontana, E. and Damaševičius, R. (2015, October). Is the colony of ants able to recognize graphic objects?. In International Conference on Information and Software Technologies (pp. 376-387). Springer International Publishing.

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji (RMS2)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 20 23
E-mail: RMS2@polsl.pl