prof. dr hab. inż. Damian Słota

prof. dr hab. inż. Damian Słota Stanowisko: profesor
Pokój do pracy i konsultacji: MS 515
Telefon służbowy: 32 237 26 37
Email: Damian.Slota@polsl.pl
Numer ORCID: 0000-0002-9265-5711
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Matematyki Stosowanej, kierunek Informatyka
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 1993
Stopień doktora: Politechnika Śląska, 1999
Stopień doktora habilitowanego: Politechnika Częstochowska, 2012
Zainteresowania naukowe: Metody numeryczne zagadnień odwrotnych oraz inne zastosowania matematyki.
Hobby: Opera i muzyka poważna, tenis
Najważniejsze prace naukowe:
1) Solving the Inverse Stefan Design Problem Using Genetic Algorithms, Inverse Probl. Sci. Eng. 16 (2008), 829-846.
2) Identification of the Cooling Condition in 2-D and 3-D Continuous Casting Processes, Numer. Heat Transfer B 55 (2009), 155-176.
3) Cardano's Formula, Square Roots, Chebyshev Polynomials and Radicals, J. Math. Anal. Appl. 363 (2010), 639-647 (wspólnie z R.Witułą).
4) Restoring Boundary Conditions in the Solidification of Pure Metals, Comput. & Structures 89 (2011), 48-54.
5) Homotopy Perturbation Method for Solving the Two-Phase Inverse Stefan Problem, Numer. Heat Transfer A 59 (2011), 755-768.
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji (RMS2)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 20 23
E-mail: RMS2@polsl.pl