dr inż. Marcin Sobota

dr inż. Marcin Sobota Stanowisko: adiunkt
Pełniona funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony i Komercjalizacji Własności Intelektualnej (koordynator)
Pokój do pracy i konsultacji: MS 411
Telefon służbowy: 32 237 11 54
Email: Marcin.Sobota@polsl.pl
Numer ORCID: 0000-0001-9564-472X
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Matematyki Stosowanej, kierunek Informatyka
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 2001
Stopień doktora: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, 2006
Zainteresowania naukowe: głosowanie elektroniczne, bezpieczeństwo systemów komputerowych, komputery kwantowe, kryptografia kwantowa
Najważniejsze prace naukowe:
1. Sobota M., Kapczyński A., Banasik A.: Application of quantum cryptography protocols in authentication process. Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS), 2011 IEEE 6th International Conference. 799-802.
2. Sobota M.: Teorie kwantowe jako podstawa nowoczesnej kryptografii. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 61 nr kol.1873, str. 277-283, Gliwice 2012.
3. Sobota M., Kapczyński A.: Quantum e-voting cards. Internet - Technical Developments and Applications 2. Advances in Intelligent and Soft Computing, 2012, Volume 118/2012, 227-233. Wydawnictwo Springer Verlag.
4. Sobota M.: Dystrybucja klucza kwantowego z wykorzystaniem protokołu SARG. Komputerowe systemy zarządzania i sterowania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 2013
5. Sobota M.: Teleportacja nieznanego stanu kwantowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 68 str. 397-402, Gliwice 2014

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji (RMS2)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 20 23
E-mail: RMS2@polsl.pl