dr inż. Zdzisław Sroczyński

dr inż. Zdzisław Sroczyński Stanowisko: adiunkt
Pełniona funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. Bazy Ekspertów i Aparatury, opiekun laboratorium
Pokój do pracy i konsultacji: MS 509 II
Telefon służbowy: 32 237 19 83
Email: Zdzislaw.Sroczynski@polsl.pl
Numer ORCID: 0000-0002-5802-4449
Strona www: http://www.sroczynski.pl
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Matematyki Stosowanej, kierunek Informatyka
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 1997
Stopień doktora: Politechnika Śląska, 2011
Zainteresowania naukowe: Technologie internetowe, jezyki opisu dokumentów, rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie jezyków.
Hobby: Podróże, modelarstwo.
Najważniejsze prace naukowe:
1) Prezentacja dokumentów internetowych zawierających złożoną notację matematyczną dla potrzeb osób niewidomych, Studia Informatica vol. 24, No 3 (55), Gliwice 2003.
2) Serwer WWW jako serwer dokumentów zawierających złożoną notację matematyczną, Studia Informatica vol. 23, No 2B (49), Gliwice 2002.
3) MathML - język opisu wyrażeń matematycznych w dokumentach internetowych, Studia Informatica vol. 21, No 3 (41), Gliwice 2000
4) Automatyczne rozpoznawanie struktury dokumentów zawierających złożoną notację matematyczną - materiały XI Konferencji Sieci Komputerowe.
5) E-learning szansą edukacyjną dla niepełnosprawnych. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne, [współautor: J. Żukowska-Budka] w: Internet w społeczeństwie informacyjnym (red. A. Grzywak).
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji (RMS2)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 503 I (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 20 23
E-mail: RMS2@polsl.pl