dr inż. Adam Zielonka

dr inż. Adam Zielonka Stanowisko: adiunkt
Pełniona funkcja: opiekun laboratorium 308
Pokój do pracy i konsultacji: MS 509 I
Telefon służbowy: 32 237 17 88
Email: Adam.Zielonka@polsl.pl
Numer ORCID: 0000-0002-3850-8577
Strona www: http://adamzielonka.pl/
Plan zajęć: https://plan.polsl.pl/
Zespół dydaktyczny: Wydział Matematyki Stosowanej, kierunek Informatyka
Dyplom magistra: Politechnika Śląska, 2001
Stopień doktora: Politechnika Śląska, 2007
Zainteresowania naukowe: Metody numeryczne. Odwrotne zagadnienie przewodnictwa ciepła (wykorzystanie teorii falek w rozwiązywaniu tych zagadnień).
Najważniejsze prace naukowe:
1) Inverse alloy solidification problem including the material shrinkage phenomenon solved by using the bee algorithm, Int. Commun. Heat Mass Transf. 2017 vol. 87, s. 295-301, [wspólnie z D. Słota, E. Hetmaniok]
2) Identification of the heat transfer coefficient in the two-dimensional model of binary alloy solidification, Heat Mass Transf. 2017 vol. 53 iss. 5, s. 1657-1666, , [wspólnie z D. Słota, E. Hetmaniok, J. Hristov]
3) Solution of the direct alloy solidification problem including the phenomenon of material shrinkage, Therm. Sci. 2017 vol. 21 no. 1A, s. 105-115, [wspólnie z D. Słota, E. Hetmaniok]
4) Using the swarm intelligence algorithms in solution of the two-dimensional inverse Stefan problem, Comput. Math. Appl. 2015 vol. 69 iss. 4, s. 347-361, [wspólnie z D. Słota, E. Hetmaniok]
5) Experimental verification of immune recruitment mechanism and clonal selection algorithm applied for solving the inverse problems of pure metal solidification, Int. Commun. Heat Mass Transf. 2013 vol. 47, s. 7-14, [wspólnie z D. Słota, E. Hetmaniok]
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji (RMS2)
ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice
Kontakt
Sekretariat: pokój 501 (budynek RMS)
Telefon: +48 32 237 20 23
E-mail: RMS2@polsl.pl